In Blog, Oralevidence

Wereldwijd is er een toename van het aantal kinderen met obesitas en overgewicht. Obesitas is net zoals cariës een multifactoriële ziekte met een aantal overeenkomstige factoren zoals voeding, levensstijl, erfelijkheid, sociaaleconomische status en omgevingsfactoren.

Inmiddels zijn er veel onderzoeken gedaan naar relatie tussen overgewicht en cariës bij kinderen, maar de resultaten waren niet eenduidig. Daarom is recent een systematische review uitgevoerd door Chen et al. (2018). Een systematische review is een gestructureerd literatuuroverzicht, waarbij artikelen over de onderzoeken over een bepaald onderwerp worden beoordeeld op methodologische kwaliteit en op de benodigde resultaten [1].

Uit deze systematische review blijkt dat cariës vaker voorkomt bij kinderen met overgewicht of obesitas uit landen met een hoog inkomen, dan bij dezelfde soort kinderen uit landen met een laag of gemiddeld inkomen. Daarnaast kwam cariës vaker voor bij deze kinderen met overgewicht, zowel in het melk- als in het blijvend gebit [2].

Een verklaring voor de hogere cariësprevalentie bij kinderen uit hoge inkomenslanden is dat deze kinderen meer toegang tot en mogelijkheden hebben om een ongezondere levensstijl te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn meer gebruik van cariogeen voedsel, toename van eetmomenten en minder bewegen door ‘game-gedrag’ [3,4].

Cariës en voeding in Nederland

Ondanks dat Nederland als een zeer welvarend land beschouwd kan worden, is er in Nederland toch nog een verschil waar te nemen tussen het voorkómen van cariës in de verschillende sociale economische klassen en etnische groepen. Uit een onderzoek van Van der Tas et al. (2016) blijkt dat autochtone Nederlandse kinderen minder ervaring met cariës hebben dan Nederlandse kinderen uit andere etnische groepen [5].

Tevens concludeerde Het Zorginstituut Nederland in Signalement Mondzorg 2016 onder 8-, 14- en 20-jarigen dat kinderen met een lage sociaaleconomische status (SES) minder vaak hun tanden poetsen, een minder gezond voedingsgedrag hebben en minder vaak de tandarts bezoeken dan kinderen en adolescenten uit de hoge SES groep [6].

Uit een onderzoek naar leefgewoonten en cariëservaring in Nederland bleek dat meer dan 50% van 9 -en 15-jarigen en meer dan 75% van 21-jarigen ervaring met cariës had [6]. Ook het veelvuldig drinken van suikerhoudende frisdranken kan leiden tot meer cariës en overgewicht [7]. Het implementeren van een consumptiebeleid op lagere scholen, zoals alleen water of melkproducten, zou mogelijk tot verminderen van beide ziekten kunnen leiden [8,9].

Een gezonde levensstijl en gezondheidsgedrag zijn belangrijk om beide ziekten te voorkomen. Mondzorgprofessionals kunnen hieraan bijdragen door advies te blijven geven over gezonde voeding en een goede mondverzorging aan deze kinderen en hun ouders. Overgewicht bij kinderen kan leiden tot levenslange gezondheidsproblemen, zoals hypertensie en diabetes type 2 [10]. Daarom moet er over cariës en overgewicht bij kinderen niet te licht gedacht worden.

Zelf meer evidence-based werken of een cursus met de praktijk volgen; Bekijk het cursusaanbod hier

Bronnen

1.Cochrane Netherlands. Wat is een systematic review? [http://netherlands.cochrane.org/veelgestelde-vragen#2 wat is SR] Geraadpleegd 13 february 2018.
2.Chen D, et al. Association between Dental Caries and BMI in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. Caries Res. 2018;52(3):230-245.
3.Sisson SB, et al. Profiles of sedentary behavior in children and adolescents: the US National Health and Nutrition Examination Survey, 2001–2006. Int J Pediatr Obes 2009;4:353–359.
4.Chopra A ,et al. The predisposing factors between dental caries and deviations from normal weight. N Am J Med Sci 2015;7:151–159.
5.Tas JT van der, et al. Ethnic disparities in dental caries among six-year-old children in the Netherlands. Caries Res 2016; 50: 489.
6.Truin GJ. Verbetering van mondgezondheid bij jeugd stagneert. [https://www.ntvt.nl/artikel/123/11/verbetering-van-mondgezondheid-bij-jeugd-stagneert] Geraadpleegd op 16 maart 2018.
7.Bleich SN & Vercammen KA. The negative impact of sugar-sweetened beverages on children’s health: an update of the literature.BMC Obes. 2018;5:6.
8.Thornley S, et al. Low sugar nutrition policies and dental caries: A study of primary schools in South Auckland. J Paediatr Child Health 2017; 53: 494–499.
9.Mansoor O, et al. Regional survey supports national initiative for ‘water-only’ schools in New Zealand. Aust NZ J Public Health 2017; 41: 508-511.
10.Wyatt SB, et al. Overweight and obesity: prevalence, consequences, and causes of a growing public health problem. Am J Med Sci 2006;331:166–174.

Leave a Comment

0