In Blog, Oralevidence

Sommige yoghurtdranken of voedingssupplement bevatten probiotica. Probiotica zijn levende bacteriën die een positief effect op de gezondheid zouden hebben. De meeste bacteriën zijn lactobacillen of bifidobacteriën en komen via de maag in de darmen terecht. Niet alle bacteriën overleven de weg via de maag en de dunne darm naar uiteindelijk de dikke darm. Er wordt beweerd, dat probiotica goed zouden zijn voor de darmen, de weerstand verbetert of allergische verschijnselen vermindert. Maar voor deze gezondheidsclaims is onvoldoende wetenschappelijk bewijs [1]. Probiotica worden ook ingezet in de strijd tegen parodontitis. Is hier wel wetenschappelijke evidentie voor?

In vitro zijn er positieve aanwijzingen gevonden voor het behandelen van parodontitis met probiotica. De probiotica zouden de samenstelling, de activiteit van de biofilm en de rekolonisatie van de paropathogenen onderdrukken [2].

In vivo is een aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan. In een recent onderzoek werd het effect van probiotica vergeleken met onder andere een placebo op pocketdiepten, aanhechtingswinst en bloeding na sonderen gedurende een periode van 9 maanden. Naast de parodontale behandeling namen de proefpersonen 3 maanden dagelijks een oplossing in, waarin of de probiotica zaten of een placebo. Na 9 maanden werd in er in de probiotica én placebogroep significante verbeteringen gevonden in pocketdiepten, aanhechting en aantal bloedingen. Er werd echter geen significant verschil gevonden in het effect tussen beide groepen, oftewel in beide groepen was het positieve effect even groot [3].

Petri Dish made by J-Bott

In een aantal systematische reviews is het effect van probiotica in de behandeling van parodontitis beschreven [2, 4-6]. Een systematische review is een gestructureerd literatuuroverzicht, waarbij artikelen over een bepaald onderwerp worden beoordeeld op methodologische kwaliteit en op de benodigde resultaten [7]. Volgens die reviews lijken de probiotica een positief effect te hebben op diepe pockets, maar is het effect kortdurend [2,4,5]. Ook de gingivale ontsteking lijkt af te nemen en er worden geen bijwerkingen gerapporteerd door het gebruik van probiotica [6].

Welke probiotica het best ingezet kunnen worden en wat de frequentie moet zijn van gebruik bij de behandeling van parodontitis is nog onduidelijk [2,4], maar Lactobacillus reuteri geeft een kortdurend effect als het wordt gebruikt na scaling en root planing [5]. Belangrijk is wel, dat in deze onderzoeken probiotica door middel van opgeloste poeders of zuigtabletten werden ingenomen en niet door het gebruik van yoghurt- of melkdranken.

Wellicht zouden probiotica in de toekomst ingezet kunnen worden in parodontale behandelingen. Om dit te kunnen bepalen zijn meer grootschaligere en kwalitatief betere onderzoeken nodig, waarbij het langdurige effect van probiotica op parodontitis wordt onderzocht.

Wil je zelf meer Evidence-Based gaan werken ? Geef je hier op voor de cursus ‘Evidence-based werken in 10 stappen’ op 14 september 2018.

Bronnen:

1.Het Voedingscentrum. [http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/probiotica.aspx] Geraadpleegd op 13 februari 2018.

2.Matsubara VH, et al. The role of probiotic bacteria in managing periodontal disease: a systematic review. Expert Rev Anti Infect Ther. 2016;14(7):643-55.

3.Morales A, et al. Microbiological and cli nical effects of probiotics and antibiotics on nonsurgical treatment of chronic periodontitis: a randomized placebo- controlled trial with 9-month follow-up. J Appl Oral Sci. 2018;26:e20170075.

4.Jayaram P, et al. Probiotics in the treatment of periodontal disease: A systematic review. J Indian Soc Periodontol. 2016;20(5):488-495.

5.Martin-Cabezas R, et al. Clinical efficacy of probiotics as an adjunctive therapy to non-surgical periodontal treatment of chronic periodontitis: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2016;43(6):520-30.

6.Gruner D, et al. Probiotics for managing caries and periodontitis: Systematic review and meta-analysis. J Dent. 2016;48:16-25.

7.Cochrane Netherlands. Wat is een systematic review? [http://netherlands.cochrane.org/veelgestelde-vragen#2 wat is SR] Geraadpleegd 13 february 2018.

 

0