In Blog

Deze zomer stond in het teken van sport met het EK Voetbal, Tour de France en natuurlijk de Olympische Spelen. Dat sporten goed is voor de algehele gezondheid, is bekend. Maar wat voor invloed heeft de mondgezondheid van een atleet op zijn of haar sportprestaties?

Mondgezondheid Olympische atleten en voetballers

Tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012 werd de mondgezondheid van een groot aantal atleten onderzocht. Bij deze atleten werd een hoge mate van cariës, parodontale ziekten en erosie gevonden, waarbij erosie bij 44.6% van de atleten aanwezig was. Erosie kon niet verklaard door het gebruik van sportdrank; er werd geen significante associatie gevonden.1 In een ander onderzoek werden bij Britse profvoetballers soortgelijke resultaten gevonden en deze voetballers bleken dus ook een slechte mondgezondheid te hebben.2

Op dit moment is het onduidelijk op welke manier een slechte mondgezondheid precies de sportprestaties beïnvloedt. Meer dan 40% van de onderzochte Olympische sporters in Londen gaven aan, dat zij zich zorgen maakten over hun mondgezondheid. Ook gaf 18% aan, dat hun mondgezondheid impact op hun training en prestaties hadden en 28 % merkte dat hun mondgezondheid invloed had op hun kwaliteit van leven.1

Mondgezondheid is een determinant voor de kwaliteit van leven.3 Het ‘geluk’ wat onze mondgezondheid brengt en hoe de kwaliteit van leven hierdoor wordt beïnvloed, wordt uitgedrukt in het psychologische concept Oral Health-Related Quality of Life (OHRQoL). Kort gezegd is OHRQoL, de manier waarop de mondgezondheid het dagelijkse welzijn en functioneren beïnvloedt.

Oral Evidence Academy

Invloed mondgezondheid op sportprestaties

Problemen in de mondgezondheid kunnen dus een negatieve invloed hebben op je dagelijkse welbevinden. De veronderstelling is, dat als de atleet problemen ervaart in de mondgezondheid, de atleet zich minder goed voelt en hierdoor een mindere sportprestatie zal leveren. Meer onderzoek bij atleten is nodig om de exacte invloed van de mondgezondheid op de sportprestaties te verklaren.5

Voor onderzoekers is het ingewikkeld deze invloed te onderzoeken en aan te tonen,  omdat veel andere factoren , zoals prestatiedruk, vorm, conditie, blessures en mentale gezondheid, sportprestaties kunnen verstoren. Toch wordt er op dit moment verondersteld, dat een slechte mondgezondheid de sportprestatie direct kan beïnvloeden door pijn of een ontsteking en hierdoor ook een psychosociale impact heeft.6

Of de sportprestaties van onze Nederlandse atleten tijdens de Olympische Spelen in Rio is beïnvloed door hun mondgezondheid is niet bekend. Maar was de glimlach van Dafne of Dorian een stralende lach of lachten ze als een ‘boer met kiespijn’? Wie zal het zeggen…

Lees ook: Waarom Energy Drinks je (gebit) geen vleugels geven 

Bronnen:

  1. Needleman I. et al. Oral health and impact on performance of athletes participating in the London 2012 Olympic Games: a cross-sectional study. Br J Sports Med. 2013;47(16):1054-8.
  2. Needleman I. et al. Poor oral health including active caries in 187 UK professional male football players: clinical dental examination performed by dentists. Br J Sports Med. 2016;50(1):41-4.
  3. Locker D. Measuring oral health: a conceptual framework. Community Dent Health 1988;5:5–13.
  4. Locker D. et al. What do measures of ‘oral health-related quality of life’ measure? Community Dent Oral Epidemiol. 2007;35(6):401-11.
  5. Ashley P. et al. Oral health of elite athletes and association with performance: a systematic review.Br J Sports Med. 2015;49(1):14-9.
  6. Needleman I. et al. Oral health and elite sport performance.Br J Sports Med. 2015;49(1):3-6.

Deze blog is een bewerking van de column ‘Is sporten gezond van je mond?’ – V. Hollaar, Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiënisten (2016), jaargang 22, nr.5, blz. 13.

0